News

From April to Dec 2021 Innova BM showcases its ingredient InnovaBioTech Haberlea on In Cosmetics Discover – the New Ingredient Launches Portal. We will be presenting a special webinar about this amazing ingredient on April 29, 2021 at 15.00 BST. You are welcome to join!


InnovaBioTech Haberlea was chosen by In-cosmetics Global and Belinda Carli to lead the pilot of their Ingredients in Action series, designed to showcase the best of the rescheduled In-Cosmetics Global 2020 exhibition.

 

In June 2018, Innova BM was awarded EU grant funding for developing innovative products based on de-differentiated in-vitro plant systems.

 

„ИНОВА БМ” ООД беше официално одобрена и сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

 

Информация за проекта:

Оперативна програма:  „Иновации и конкурентоспособност”

 

 

Наименование на процедурата:  „Разработване на продуктови и производствени иновации“

 

 

Наименование на проектаИновативна платформа за разработване на активни съставки за козметичната промишленост на основата на де-диференцирани растителни инвитро системи.

 

 

Обща стойност на проекта: 227 665.40 лв.

 

Стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ: 167 736.82 лв.

 

Кратко описание на проекта:

Проектът включва създаване на иновативна платформа за разработване на активни съставки за козметичната промишленост на основата на де-диференцирани растителни инвитро системи. Тя е последователност от процеси/модули, които осигуряват създаването на уникален продукт. Целта й е да предложи на производителите на козметични продукти цялостна интегрирана услуга по създаване на активни съставки за козметичната промишленост. Те ще са с изключително висока ефективност относно основните показатели, търсени като козметичен ефект (регенеративно, слънцезащитно, oвлажняващо, анти-оксидативно, имуностимулиращо и др. действия на кожата) и висок маркетингов потенциал. Платформата ще позволи промишлено използване на растения, които са редки, ендемитни, защитени или трудно достъпни за събиране от природата или за култивиране.

In Dec 2020, Innova BM was awarded EU grant funding for the expansion and modernization of its production facilities.
„ИНОВА БМ” ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).


Информация за проекта:
Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност”
Наименование на процедурата: „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
Наименование на проекта: Подобряване на производствения капацитет на “Инова БМ” ООД
Обща стойност на проекта: 159 680 лв.
Стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ: 111 776 лв.


Кратко описание на проекта:
Целта на проектa е закупуване на производствено оборудване, което да позволи на дружеството да се развива и да увеличава пазара си. То ще позволи на “Инова БМ” от една страна да изпълнява повече поръчки за вече съществуващите си продукти, а от друга – да разшири гамата на възможни обработки на стволовите растителни клетки чрез добавяне на производствен капацитет за вакуум-изпаряване и лиофилизиране. Това ще даде възможност на дружеството да продължи успешно навлизането си на високотехнологичния и високо-конкурентен пазар на активните съставки в козметиката.