In Dec 2020, Innova BM was awarded EU grant funding for the expansion and modernization of its production facilities.


„ИНОВА БМ” ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).


Информация за проекта:
Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност”
Наименование на процедурата: „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
Наименование на проекта: Подобряване на производствения капацитет на “Инова БМ” ООД
Обща стойност на проекта: 159 680 лв.
Стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ: 111 776 лв.

Кратко описание на проекта:
Целта на проектa е закупуване на производствено оборудване, което да позволи на дружеството да се развива и да увеличава пазара си. То ще позволи на “Инова БМ” от една страна да изпълнява повече поръчки за вече съществуващите си продукти, а от друга – да разшири гамата на възможни обработки на стволовите растителни клетки чрез добавяне на производствен капацитет за вакуум-изпаряване и лиофилизиране. Това ще даде възможност на дружеството да продължи успешно навлизането си на високотехнологичния и високо-конкурентен пазар на активните съставки в козметиката.